Adatvédelem

A BIOTRONIK jogszabályi kötelezettsége, hogy felállítson egy bejelentő rendszert. Ennek a kötelezettségünknek az "iWhistle" bejelentő rendszerünkkel teszünk eleget. Az alkalmazottak, ügyfelek, üzleti partnerek vagy más bejelentők a törvények és belső szabályok megsértésének gyanúját a belső bejelentő irodának jelenthetik. A belső bejelentő irodát a BIOTRONIK compliance osztályának munkatársai irányítják, mivel a munkatársak függetlenek és megfelelő szakértelemmel rendelkeznek. A bejelentő rendszer a megfelelőségirányítási rendszerünk része.
 
Ki a felelős az adatfeldolgozásért?
Az Ön személyes adatainak feldolgozásáért felelős személy
BIOTRONIK Corporate Services SE, Corporate Legal Compliance, Sieversufer 7-9, DE-12359 Berlin [corporatecompliance@biotronik.com].

Ha általános kérdései vannak a BIOTRONIK adatvédelemmel kapcsolatban, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz. Őt a datenschutz@biotronik.com címen érheti el.
 
Milyen adatokat dolgozunk fel?
Az iWhistle használata önkéntes alapon történik. A tippek esetén a következő személyes adatok kerülhetnek feldolgozásra:
 
 
- Bejelentő: név (ha Ön felfedi személyazonosságát), elérhetőségek (ha Ön megadja azokat).

- Az incidensek által érintett személyek: Kereszt- és vezetéknév, az incidensekre és a törvények és szabályok feltételezett megsértésére vonatkozó információk.

- Tanúk és/vagy a bejelentésben megnevezett harmadik felek (pl. ügyfelek, beszállítók, kollégák vagy üzleti partnerek): kereszt- és vezetéknév, elérhetőségek.

 
Az iWhistle használata során szerveroldali IP-anonimizálást és adattitkosítást alkalmazunk. Ezért nincs IP-követés, és nem kerülnek beállításra sütik. Az iWhistle használata teljesen anonim, így semmilyen következtetés nem vonható le a bejelentő személyre vonatkozóan.


Milyen célból és milyen jogalapon dolgozzuk fel az Ön adatait?
A fent említett adatok feldolgozása a súlyos jogsértések feltárása és megelőzése, valamint a különösen drasztikus vagy egzisztenciát veszélyeztető jogi következmények és károk elkerülése és elhárítása céljából történik, mind szervezetünk (büntetőeljárás, kártérítési igények, imázsunk károsítása, felügyeleti intézkedések), mind munkavállalóink számára. Az adatkezelés jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség, amely a 2019.10.23-i EU bejelentő irányelv (EU 2019/1937), valamint az erre vonatkozó nemzeti végrehajtási jogszabályok szerinti követelményeknek való megfelelésre vonatkozik.
 

Ki kapja meg az adataimat?
Az Ön bejelentésének címzettjei a Compliance osztály kiválasztott munkatársai.  Az ellenőrzések, vizsgálatok és a meghozandó korrekciós intézkedések részeként szükségessé válhat, hogy a bejelentett incidensre vonatkozó információkat megosszuk a vállalat érintett szakosodott részlegeivel, külső tanácsadókkal (pl. jogi tanácsadókkal) vagy az illetékes hatóságokkal. iWhistle-t a megbízásunkban az iComply GmbH, Große Langgasse 1a, DE-55116 Mainz, mint adatfeldolgozó üzemelteti.
 
 
Milyen adatvédelmi jogai vannak?
Ön jogosult arra, hogy kérésre és ingyenesen tájékoztatást kapjon az Önről tárolt személyes adatokról, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatfeldolgozás céljáról. Ha jogos érdekünk alapján kezeljük az Ön adatait, akkor Ön jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen, ha az Ön különleges helyzetéből fakadó jogos okok fennállnak (tiltakozási jog). Ezenkívül joga van a helytelen személyes adatok helyesbítéséhez, a személyes adatok törléséhez, a személyes adatok feldolgozásának korlátozásához, az adathordozhatósághoz (ha az adatokat az Ön hozzájárulása alapján gyűjtöttük és dolgoztuk fel). Ezzel és a személyes adatokkal kapcsolatos egyéb kérdésekkel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk. Végezetül lehetősége van arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha úgy véli, hogy adatainak feldolgozása sérti az adatvédelmi törvényt, vagy adatvédelmi jogai más módon sérültek.
 
 
Mennyi ideig tárolják a személyes adatokat?
A személyes adatokat addig tároljuk, amíg a tisztázás és a végső értékelés megköveteli, illetve amíg a törvény előírja. Ezt követően ezeket az adatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően töröljük. Ha egy bejelentés megalapozatlannak bizonyul, a bejelentést a benne foglalt személyes adatokkal együtt azonnal törlik. A tippeket és jelentéseket 6 hónap elteltével rendszeresen töröljük. Dokumentációs célokból a végső értékelés is tárolásra kerül.